Articles

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst på lite olika sätt men syftet är alltid detsamma - att tillsammans hylla Herren med lovsång, lyssna till Hans ord, undervisas, be för och med varandra, dela gemenskapen med både Gud och varandra.

Gudstjänsterna är tvåspråkiga (sv/eng) vid behov.  Vi avslutar gemenskapen med att fika tillsammans. ALLA är välkomna

We celebrate our services in different ways but the purpose is always the same - worship our Lord with praise-songs, listen to His Word, learn more, pray for and with each other, and share fellowship both with God and each other.

Our services are bilingual (Swedish/English). We end our fellowship with “fika” (some coffee and snacks).

Everyone is welcome to our services

generic arimidex for sale without prescription