Vilka är vi

               

  • Vi tror på Jesus Kristus som Guds Son
  • Vi tror och vill visa på Guds kärleksfulla vilja till en personlig relation och möjlighet i varje människa liv.
  • Vi vill vara en öppen gemenskap där alla, är välkomna, sedda och värdefulla ingen är perfekt men vi får växa tillsammans
  • Vi är en del av den världsvida Metodistkyrkan och det vill vi visa genom att också här vara en mötesplats för människor från olika länder
  • Vi tillhör Metodister i Sverige som är ett distrikt under Finlands Metodistkyrka
  • Vi vill vara en del i Guds familj tillsammans med andra kristna

Vår vision = LIV I FÖRVANDLING

Gäller alla människor för varje enskild person, oavsett ålder, kön, nationalitet, plats i samhället osv. är Guds ögonsten, älskad och dyrbar för Honom.

 

Vårt uppdrag

UMC = United Methodist Church: “To make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world”.

Metodistkyrkan i Finland: ”Att vara en kyrka mitt i samhället, för att möta människor med Guds kärlek och hjälpa dem att bli Jesu efterföljare”.

Metodister i Sverige: Metodister i Sverige är en kyrka mitt i samhället, där vi var och en vill möta människor med Guds kärlek och hjälpa dem att bli Jesu efterföljare

 

Matt.28:19-20 ”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.
Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

 

Luk:4:18-19 "Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn
för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren."

 

Församlingens grundvärderingar

 

1. Lovprisar Gud för den Han är Vi söker närhet till och är beroende av Honom och bygger församling på Guds Ord.

generico cialis vendita online

2. Evangelium åt alla - En församling som söker och bygger relationer med nya människor och delar evangelium i ord och handling.

3. Växa till - En församling som undervisar, utrustar och hjälper varje människa att växa vidare mot det Gud ämnat den att vara.

4. En del av Guds familj – En församling som strävar efter att vara en äkta, öppen och kärleksfull gemenskap där vi delar livet med varandra.

5. Redo att tjäna och betjäna- både i församlingen och i samhället.